" /> Medie- & krishantering – More PR

Medie- & krishantering

More PR har gedigen erfarenhet av medieträningar och krishantering med rådgivning i såväl förebyggande som skarpt läge.

Medieträningar

Medieträningar som ökar förståelsen för medielogiken med syfte att att få ut rätt budskap vid varje relevant medietillfälle.

Krissimulering

Verklighetstrogen krissimulering som stresstestar och utvecklar organisationens interna och externa kriskommunikation.

Budskapsdesign

Träffsäkra budskap och argumentationskartor som hjälper dig till rätt kommunikation även vid svåra intervjusituationer.

 

Synsätt

Vi skräddarsyr program och utbildningar för företag och organisationer som vill bli bättre på intervjuteknik och öka förståelsen för hur media fungerar. Våra medie- och kristräningar anpassas lika gärna för några specifika frågor som för hela företagets verksamhet.

Vid kristräning hjälper vi företag att hantera fiktiva kriser med verklighetstrogen krissimulering anpassad efter verksamhetens risker och utmaningar.

En stor del i varje medie- och krishanteringsprogram är utformandet av företagsspecifika budskap anpassade efter medielogiken. Under hela processen tränas deltagarna i hur de ska vända tuffa utfrågningar till sin egen fördel framför videokameran.

Om det krisar finns More PR:s konsulter tillgängliga för trygg rådgivning kring hur såväl media som den interna kommunikationen bör hanteras.

Vill du veta mer?

Kontakta Mats Neuendorf, partner på More PR.

+46 707 58 16 32
mats.neuendorf@morepr.se

Se fler tjänster

Analys & Strategi

Tryggar ditt beslutsfattande

Läs mer
PR – aktivering

Förtjäna uppmärksamheten

Läs mer
[/row]