" /> Analys & Strategi – More PR

Analys & Strategi

Med hjälp av More PR kan de flesta företag och organisationer höja sin röst och förbättra sin kommunikation. Med träffsäkra analyser säkerställer vi strategier och kommunikation som stärker våra kunders affär.

Analyser

Effektiva insikter genom omvärlds- och konversationsanalyser i traditionella och nya medier.

Strategier

Rådgivning och rekommendationer med förhållningssätt efter sammanhang som underlättar beslut, budskap och insats.

Nyhetsbevakning

Bevakning av traditionella och digitala medier i undersökande, förebyggande och uppföljande syfte.

Synsätt

Många organisationer verkar i en komplex värld där målgrupper och andra intressenters beteendeförändringar kan vara svåra att förhålla sig till. Därför utgår vi på More PR ifrån våra kunders viktigaste sammanhang snarare än målgrupper, vilket underlättar arbetet att bygga kommunikationsstrategier som skapar och bibehåller relevans i en ständigt föränderlig värld. Vi utför kvalitativa analyser, och kompletterar med kvantitativ data, för att tillsammans med våra kunder stärka kommunikationen över tid – alltid med organisationens affärsmål som ledstjärna.

Amanda Frid

Vill du veta mer?

Kontakta Amanda Frid, VD på More PR.

+46 768 69 14 23
amanda.frid@morepr.se

Fler tjänster

Medie– och krishantering

Lär dig hantera pressen

Läs mer
PR – aktivering

Förtjäna uppmärksamheten

Läs mer