Kickstarta året med More PR! För att stärka ditt varumärkes synlighet och höja din röst i rätt sammanhang under 2024, kan det vara nyttigt att lägga örat mot asfalten i början av året. Planerar du årets aktiviteter eller ser över din strategi följer här sex tips från vår VD Amanda:

1. Äkta initiativ 
I en tid som lika mycket präglas av oroligheter och våld i omvärlden som av lågkonjunktur, vänder vi oss till trygghet, äkthet och närhet. Samtidigt prioriterar vi det som ”spelar roll”, gör skillnad och berör. PR kräver äkthet och fungerar som bäst när budskapen berör på djupet. Många aktörer har möjlighet att bidra och samtidigt stärka banden med sina kunder. Men det krävs att bolag faktiskt vågar säga och göra det som betyder något för målgruppen på riktigt – att våga stå för något är inte nytt, men blir extra viktigt 2024.

2. Humor
En skakig och osäker omvärld gör också att vi söker förströelse och nöje som kan distrahera och skapa glädje. Detta gör oss extra mottagliga för humor. Kan du hitta något som roar din målgrupp kan det ge stort genomslag och skapa engagemang och spridning av ditt budskap under 2024. För att lyckas krävs fingertoppskänsla och att välja tid, plats och ämne med omsorg.

3. Communitys
Tillhörighet, identitet och association har alltid varit viktigt för människor och det blir allt viktigare idag – inte minst från ett varumärkesperspektiv. Vi ser det inte minst i framgången hos influencers egna varumärken, co-creations och spännande partnerskap.

Att tänka på till 2024 är hur ditt varumärke kan bli en del av en viss kultur, tilltala människor som identifierar sig med ett visst sammanhang eller vara en del av en större rörelse. En genväg är att liera sig med inflytelserika personer, ansedda eller up and coming varumärken och aktörer. Men tänk på att samarbeten ska vara just samarbeten och att det sällan fungerar att ”bara köpa sig till” att bli en del av ett sammanhang. Bjud in och skapa något tillsammans med andra för att bli trovärdig för din målgrupp. 

4. Bredda mottagarna för dina PR-aktiveringar
Vi har sett det växa fram under många år och kan konstatera att andra kanaler för förtjänad synlighet väger minst lika tungt som de traditionella medierna. Detta gör att du behöver bredda dina mottagare av de nyheter och budskap du vill sprida. En medielista bör komplettera med listor över inflytelserika personer med stora nätverk och verksamheter, bolag och organisationer som kan sprida ditt budskap vidare. 

5. Våga TikTok
TikTok är en nygammal förälskelse kopplat till förtjänad synlighet. Möjligheterna är fortfarande väldigt goda till fin exponering om du vill, vågar och kan. Nu är det hög tid för varumärken som har något att hämta på TikTok att komma loss och göra just det. Vi har sett varumärken testa sig fram med innehåll anpassat för Instagram utan större framgång och vi har sett välproducerat innehåll falla platt. De som lyckats har i stället anammat det råa, otvungna formatet som plattformen står för och som användarna lärt sig att älska. Här gäller det att våga testa sig fram och lägga upp innehållskapandet på ett nytt sätt. Produktionskostnaderna kan hållas låga vilket ger utrymme att laborera tills du hittar rätt.

6. Ta hjälp av AI
Det går inte att skriva om trender 2024 utan att nämna AI, även om det är med viss mättnad efter det stora AI-året 2023. Men faktum är att har du inte börjat anamma AI i ditt PR-arbete än så är det hög tid nu.Olika AI-verktyg har under en längre tid, med avancemang under 2023, tagit en allt naturligare plats i vårt dagliga arbete. Generativ AI har blivit ett viktigt verktyg för idégenerering och ett sätt att effektivisera arbetet. Samtidigt fortsätter vi att använda AI-verktyg för omvärldsbevakning, analys och utvärdering.