" /> Medie- & krishantering – More PR

5 kommunikationsråd från oss med anledning av coronaviruset (Covid-19)

Som PR-byrå får vi många frågor från våra uppdragsgivare hur de ska hantera såväl mediala frågor som relationer till andra intressenter med anledning av framfarten av Covid-19. Några generella råd från oss är:

  • Spekulera inte

Vet du inte svaret på hur ni ev kan drabbas, ska du inte gissa. Det kan späda på osäkerheten som råder och dessutom är det lätt att glömma bort hur du har svarat. Att svara ”jag vet inte” är ok och du kan be att få återkomma med mer information eller hänvisa till en person eller organisation med mer kunskap i ämnet.

  • För loggbok

Råkar ditt företag ut för oförutsägbara händelser som snabbt eskalerar, för en loggbok över händelseförloppet. Det underlättar i alla kontakter med såväl media, myndigheter, kunder och medarbetare att ha koll på vad som har hänt.

  • Var tillgänglig (men inte för tillgänglig)

Visa media och andra intressenter att ni gärna svarar på frågor. Dock inte på vilka villkor som helst. Du måste till exempel få möjlighet att förbereda dig för en intervju, som är en svår situation om man är ovan. Svara alla oroliga eller upprörda kunder, men gör det inte ”online” i kommentatorsfält på sociala medier. Be istället om en mailadress att få återkomma till.

  • Visa empati

Att visa empati för en svår situation är inte samma sak som att ta på sig skulden. Var empatisk och tillmötesgående när du förklarar hur långt ditt ansvarsområde sträcker sig. Det är speciellt viktigt att ta dina medarbetares oro på allvar och att löpande tillgängliggöra information till dem.

  • Anpassa era policys

Nu är det extra viktigt att ditt företags policys stämmer överens med de riktlinjer och rekommendationer som kommer från folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheter. Hänvisa till de generella riktlinjer som ges och informera såväl medarbetare som kunder om era uppdaterade policys.

  Kontakta oss

  +46 768 96 99 81

hej@morepr.se

Medie- & krishantering

More PR har gedigen erfarenhet av medieträningar och krishantering med rådgivning i såväl förebyggande som skarpt läge.

Medieträningar

Medieträningar som ökar förståelsen för medielogiken med syfte att att få ut rätt budskap vid varje relevant medietillfälle.

Krissimulering

Verklighetstrogen krissimulering som stresstestar och utvecklar organisationens interna och externa kriskommunikation.

Budskapsdesign

Träffsäkra budskap och argumentationskartor som hjälper dig till rätt kommunikation även vid svåra intervjusituationer.

 

Synsätt

Vi skräddarsyr program och utbildningar för företag och organisationer som vill bli bättre på intervjuteknik och öka förståelsen för hur media fungerar. Våra medie- och kristräningar anpassas lika gärna för några specifika frågor som för hela företagets verksamhet.

Vid kristräning hjälper vi företag att hantera fiktiva kriser med verklighetstrogen krissimulering anpassad efter verksamhetens risker och utmaningar.

En stor del i varje medie- och krishanteringsprogram är utformandet av företagsspecifika budskap anpassade efter medielogiken. Under hela processen tränas deltagarna i hur de ska vända tuffa utfrågningar till sin egen fördel framför videokameran.

Om det krisar finns More PR:s konsulter tillgängliga för trygg rådgivning kring hur såväl media som den interna kommunikationen bör hanteras.

Vill du veta mer?

Kontakta Mats Neuendorf, partner på More PR.

+46 707 58 16 32
mats.neuendorf@morepr.se

Se fler tjänster

Analys & Strategi

Tryggar ditt beslutsfattande

Läs mer
PR – aktivering

Förtjäna uppmärksamheten

Läs mer